Actief leren leren

Nadat er in de onderbouw van de middelbare school een stevige basis is opgebouwd van studievaardigheden, kan er in de bovenbouw extra aandacht worden besteed aan de (actieve) leerhouding van de leerling. Niet alleen is dit enorm waardevol in deze schooljaren – waarin meer zelfstandigheid wordt verwacht van de leerling – maar ook in de verdere (school)carrière als student en young professional.

Binnen deze workshop focussen we op:

🧠 Persoonlijke leerhouding

🧠 Diverse leerstrategieën

🧠 Reflecteren (op persoonlijke houding)

🧠 Doelen stellen (SMART)

🧠 De cirkel van invloed en betrokkenheid

🧠 De ideale leermix

Met deze tools en tricks zullen we een persoonlijk leerplan opstellen.

Actief leren leren bestaat uit 6 sessies van 1 uur, verdeeld over 6 weken. De cursus kan individueel of in kleine groepjes gegeven worden. De kosten voor de cursus bedragen €295,- per leerling inclusief btw en materialen.